2007-06-04

Dünyadaki her meslek ve hizmet bir gereksinimden doğmuştur. İnsanoğlunun gemileri yapıp, limanlar arasında yük ve yolcu taşımaya başlamasıyla birlikte, her zaman bir geminin seferini güvenlik içinde tamamlaması istenmiştir. Ancak, gemilerin yükledikleri yerlerden uzak denizleri aşıp geldikten sonra, bir limana girerken ya da yükledikten sonra bir limandan çıkarken, dar, sığ, girintili çıkıntılı ve akıntılı sularda, o yerin özelliklerinin iyice bilinmemesinden ötürü, karaya oturması ya da çatışma sonucu, batması, gemilerin, yüklerin, yolcuların ve tayfaların kaybedilmesi, sorunlar ortaya çıkartmıştır.

Bu sorunları çözmek ve zararları önlemek amacıyla, gemilerin, bir limanın, körfezin, boğazın, ırmağın çeşitli tehlikelerle kuşatılmış sularına yaklaşırken ve oradan ayrılırken, o yerin tüm özelliklerini çok iyi bilen ve deneyimli denizcilerle yönetilmelerine gerek duyulmuştur.

İşte bu gereksinim, “kılavuz kaptanları”, “kılavuzluk mesleğini” ve “kılavuzluk hizmetlerini” ortaya çıkartmıştır.

Eski Babil’de bulunan Hammurabi Kanunlarındaki yazılardan, kılavuzluk mesleğinin 4.000 yıldan daha eski bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır.Yüzyıllar içinden geçip gelen kılavuzluk mesleği bugün kendi kurallarını ve geleneklerini oluşturmuştur.

Günümüzde, dünya ticaret hacminin giderek yükselmesiyle, dünya denizlerinde dolaşan gemiler sayıca çoğalmış, ayrıca bir kerede daha fazla yük taşıma istekleri nedeniyle, gemilerin tonajları da büyüdükçe büyümüştür. Bu da, deniz trafik yoğunluğunun iyice artması sonucunu getirmiştir. Gerek deniz trafik yoğunluğunun artması, gerekse liman yapılarının yeterince hızlı değişemediğinden sabit kalıp genişleyememesi, giderek boyutları büyüyen gemileri,  daha dar alanlarda manevra yapma sorunu ve rizikosuyla karşı karşıya bırakmıştır.

Öte yandan gemilerle taşınan yükler içinde yer alan tehlikeli maddelerin çeşitlerinin çoğalması yanında bu yüklerin tonajları da büyümüştür. Bütün bunlar, darsular olarak adlandırılan liman, körfez, boğaz gibi yerlerde hem deniz kazaları rizikosunu yükseltmiş hem de bir kaza olması durumunda çevresel  felaketler yaşanması olasılığını arttırmıştır.

Buna göre, tarihsel varoluş nedeni, gemilerin tayfaları, yolcuları, yükleriyle korunması, ve kısaca “güvenlik” olan “Kılavuzluk Hizmetleri“, günümüzde limanları, kıyı tesisleri ve tüm yapılanmalarıyla, karada, denizde ve havada yaşayanlarıyla, ÇEVRE‘nin korunmasını sağlamada da çok büyük bir önem kazanmıştır.